APA
po - pá: 9:00 - 17:00
po - pá: 8:00 - 16:00

Try and hire

Prostřednictvím služby TRY & HIRE. se můžete s novým pracovníkem nejprve velmi dobře seznámit, otestovat jeho znalosti a schopnosti a až pak se rozhodnout, zda ho přijmete do pracovního poměru. Po tuto "zkušební dobu", jejíž délka závisí zcela na Vás, je pracovník zaměstnancem agentury.

Dalším příkladem využití této služby je situace, kdy zvažujete vytvoření nového pracovního místa. S poměrně nízkými vstupními náklady si můžete pomocí našeho zaměstnance vyzkoušet efektivitu zřízení nové pozice a kdykoli se rozhodnout, zda novou pozici opravdu zřídíte.

Vybereme Vám pracovníka dle Vašich požadavků

...stane se nejprve naším zaměstnancem, kterého Vám dočasně přidělíme k výkonu práce pro Vaši společnost

V okamžiku, kdy se rozhodnete rozšířit Vaše řady o tohoto pracovníka

...ukončíme s ním pracovní poměr, aby mohl uzavřít pracovní poměr s Vaší společností a nastoupit jako Váš kmenový zaměstnanec